Posts Tagged “vành đai 4 hà nội”

Quy hoạch đường vành đai 4 Hà Nội

Quy hoạch đường vành đai 4 Hà Nội

Vành Đai 4 Hà Nội là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2013. Theo quy hoạch (Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 29-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ), đường vành đai 4 Hà Nội sẽ có mặt cắt ngang 6 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ mở rộng. Đường vành đai 4 Hà Nội rộng từ 90m đến 135m dài khoảng 98 km và trải qua 14 huyện 3 tỉnh

Go Top