Posts Tagged “thị trường bất động sản”

Điểm tin thị trường bất động sản tháng 11.22

Điểm tin thị trường bất động sản tháng 11.22

Điểm tin thị trường bất động sản tuần 1.11.22 Chính phủ trình dự thảo Luật Đất đai sửa đổi với nhiều chính sách mới, quan trọng Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng…

Go Top